Jump to content
Cover for SYND - De sju dödssynderna tolkade av Carina Aynsley
Isbn: 978-91-8826-591-3
Publisher: Whip Media
Category:
Short stories
Accessible since: March 2017

E-book | 28 days for loan

SYND - De sju dödssynderna tolkade av Carina Aynsley

Dödssynderna har sina rötter i bibeln och delas vanligen upp i de dödliga (mortalia) och de förlåtliga (venialia). De dödliga synderna är sa allvarliga att de endast kan försonas genom botens sakrament.

De sju dödssynderna formulerades på 600 talet av påven Gregorius den store och har under snart femtonhundra år varit lika aktuella i den mänskliga moralens värderingar.

En bra grund för författare att med fantasins hjälp, eller ur händelser hämtade från det verkliga livet, gestalta dödssynderna högmod, girighet, lust, avund, frosseri, vrede, lättja och försätta olika karaktärer i de mest nutida vardagliga och prekära situationer.

I denna bok tolkar Carina Aynsley dödssynderna i sju fristående noveller.

Glöm inte att ta del av de andra böckerna i SYND-serien.



Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone