Jump to content
Cover for Moderniteten som framgång och tragedi: En vänbok till Lars M Andersson om ett föränderligt 1900-tal
Isbn: 978-91-8936-110-2
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
Social and cultural history
Accessible since: September 2021

E-book

Moderniteten som framgång och tragedi: En vänbok till Lars M Andersson om ett föränderligt 1900-tal

Vilka uttryck tog sig modernitetens födelse i Sverige? Hur ser förbindelsen ut mellan folkmord och kultur? Och hur återskapar historikern förlorade historiska erfarenheter?

I Moderniteten som framgång och tragedi undersöker tjugosex forskare ett motsägelsefullt och dynamiskt 1900-tal. Utifrån skilda perspektiv behandlar antologins författare ämnen som kulturhistoria, judaistik, minnesforskning och historieskrivandet som konst och metod.

Med det svenska folkhemmets skenbara idyll och det stormiga Europas komplexa verklighet i fokus besvarar den här antologin frågor om vad moderniteten inneburit för människan som individ och samhällsvarelse. Och vad det betyder att vara modern.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone