Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Unga vuxna


Omslagsbild för Vänd om till Gud
E-bok

Vänd om till Gud

Det farligaste med synden är att den innebär separation från Gud, att bli skild från honom i sitt hjärta och i sin kärlek, i sin vilja och i sin verksamhet. Den innebär att bli ski ...


Omslagsbild för Frid
E-bok

Frid

Hela världen runt omkring oss söker efter frid: personlighetens frid, hjärtats stillhet, sinnenas ro, nervernas lugn och tankens vila.Denna bok berättar om alla dessa ting och måla ...


Omslagsbild för Andens frukter
E-bok

Andens frukter

I denna bok presenteras nio dygder som utgör Andens frukter.Dessa är frukten av din mänskliga själs gemenskap med den helige Ande, eller kanske snarare frukten av den helige Andes ...


Omslagsbild för Den helige Ande och hans verk i oss
E-bok

Den helige Ande och hans verk i oss

Detta är en bok om den helige Ande.Den berättar om hur den helige Ande har verkat i Gamla Testamentet, i Nya Testamentet och i den apostoliska kyrkan. Den talar ingående om hur den ...


Omslagsbild för Lärjungaskap
E-bok

Lärjungaskap

Livet i tjänst för Gud börjar med lärjungaskap. Ju djupare man går in i sittlärjungaskap, desto mer frukt och framgång ser man i sin tjänst.Lycklig är den som lever som lärjunge i  ...


Omslagsbild för Helig glöd
E-bok

Helig glöd

Denna bok är en del av en serie som är särskilt avsedd för dem som tjänar i Kyrkan eller håller på att utbilda sig för den heliga tjänsten. Boken berättar om trons heliga glöd: hur ...